Umowa na przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej może zostać zawarta przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego.

 

Akademickimi będą rozważania czy pobranie krwi pępowinowej będzie pozyskaniem w ramach innych zabiegów medycznych  co do których wymagana jest zgoda ale w dowolnej formie, czy pozyskaniem „zwykłym”, co do którego wymagana jest zgoda pisemna (dla celów dowodowych). Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (gdy strony chcą zachowania formy pisemnej) Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti