• UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
  • UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • UMOWA NA /O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Wszystkie ze wskazanych umów można co do zasady zawrzeć przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Prawo energetyczne narzuca kwestie, które w takich umowach muszą być obligatoryjnie określone, nie narzuca jednak formy w której umowy mogą zostać zawarte.

 

Forma pisemna została przewidziana (uznać należy, że dla celów dowodowych) jedynie do informacji o prawie do wypowiedzenia umowy, którą przedsiębiorca musi przesłać odbiorcy w przypadku zmiany obowiązującej umowy w zakresie innym niż zmiana cen lub stawek zawartych w taryfach.Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisującychWysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti