Umowa o usługi ochrony osób i mienia powinna być zawarta w formie pisemnej. Ustawa o ochronie osób i mienia nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem umowy zawarte w formie dokumentowej będą ważne. Brak zachowania formy pisemnej umów może powodować jednak odpowiedzialność administracyjną w postaci pozbawienia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Podpisu elektronicznego użyć można jednak do dokumentacji toważyszącej, takiej jak rejestr zawartych umów czy księga realizacji umowy.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto