Tłumaczenie przysięgłe w wersji elektronicznej powinno zostać podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie zwykłego podpisu elektronicznego sprowadza dokument do rangi tłumaczenia zwykłego.

 

Podstawa:

- ustawa z 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,

- Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności 

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto