Umowa pośrednictwa pracy, na podstawie której pracownik jest kierowany za granicę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych (1). Biorąc pod uwagę dodatkowe złagodzenie rygoru co do formy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (2), zawarcie takiej umowy przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego byłoby świetnym rozwiązaniem.

 

Zawarcie umowy pośrednictwa pracy w formie innej niż przewidziana (lub z pominięciem jej obligatoryjnych elementów) podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł (3) oraz jest przesłanką do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru (4) umożliwiającego świadczenie usług pośrednictwa.

 

Potencjalny klient przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego zawarłby więc ważną umowę, mógłby mieć jednak z tego powodu spore nieprzyjemności. Nie ma jednocześnie żadnych przeciwskazań do posłużenia się podpisem kwalifikowanym.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto