Nie ma obowiązku podpisywania korekty faktur. Jeżeli wystawca chce jednak to zrobić, może wybrać dowolną formę.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)