Przepisy nie narzucają określonej formy wypowiedzenia umowy o współpracę, pozostawiając to uznaniu stron danego stosunku zobowiązaniowego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)