Zaświadczenie może zostać wydane w dowolnej formie. Instytucja, która ma je otrzymać może jednak oczekiwać otrzymania go w wybranej przez siebie formie.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)