Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o VAT nota korygująca wymaga akceptacji ze strony wystawcy faktury, jednak termin oraz sposób akceptacji jest dowolny.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma dokumentowa pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti