Przepisy nie przewidują dla potwierdzenia cesji określonej formy. Istotne jest to by móc udowodnić, że potwierdzenie takie przekazano wierzycielowi. Obowiązek zachowania formy pisemnej może wynikać z umów ubezpieczenia.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti