W porozumieniu faktoringowym możliwe jest zastrzeżenie ograniczające zakres faktoringu jedynie do eksportu do oznaczonych w umowie państw lub niektórych towarów lub usług.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti