W porozumieniu faktoringowym możliwe jest przeniesienie prawa do zapłaty wierzytelności wynikającej z faktury na faktora (cesja wierzytelności). Porozumienie zawierające taką klauzulę może zostać sporządzone w formie pisemnej dla celów dowodowych.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti