W porozumieniu faktoringowym możliwe jest zawarcie klauzuli del credere, powodującej, że faktor ponosi odpowiedzialność za brak spełnienia świadczenia przez dłużnika. W przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika skutkuje obowiązkiem pokrycia zobowiązania przez faktora do wysokości kwoty stanowiącej odpowiednik wartości nabytych wierzytelności pomniejszonej o prowizję.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti