Dla zawarcia umowy ubezpieczenia należności nie przewidziano formy kwaliffikowanej. Ubezpieczyciel musi jednak potwierdzić zawarcie umowy przynajmniej w formie dokumentowej, np. polisą.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti