Można zastosować zwykły podpis elektroniczny.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (gdy strony chcą zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti