W ramach konta EDU umożliwiamy szybkie wysłanie do rodziców Zgodę o założenie konta w G-Suite. Ta opcja jest możliwa po włączeniu przez nasze Biuro Obsługi Klienta konta EDI dla Twojej placówki.


1. Po zalogowaniu się na konto swojej szkoły w Autenti kliknij w górnej części lewej belki przycisk "Szablon dla szkół". 2. Zostanie otwarty formularz, który umożliwia wysłanie do rodzica Zgodę na utworzenie konta w G-Suite dla ucznia. 3. Uzupełnij formularz danymi i kliknij wyślij. Dokument zgody jest standardowy i zostanie uzupełniony o wpisane w formularzu dane szkoły, rodzica i ucznia. Zgoda jest jednostronnym oświadczeniem i wystarczy, że będzie podpisana tylko przez rodzica ucznia.4. Po wysłaniu dokumentu pojawi się on na liście Twoich dokumentów. Dzięki temu zobaczysz status dokumentu. Po podpisaniu dokumentu przez rodzica otrzymasz odpowiednie powiadomienie.