Certyfikatu należy użyć, gdy nadawca dokumentu zażąda podpisu kwalifikowanego. Aby złożyć podpis nie musisz być zalogowany do Autenti (wtedy musisz pamiętać swój Alias). Możesz też się zalogować do Autenti i dopiero wtedy rozpocząć proces podpisywania dokumentu. Zaakceptuj oświadczenie o zapoznaniu się z treścią dokumentu oraz wskaż, że chcesz użyć do podpisu certyfikatu Autenti by INFOCERT S.p.A. Rozpocznij proces podpisywania klikając "Dalej". System wyświetli Alias przypisany do Twojego konta w Autenti - zaznacz go i kliknij "Dalej". Uzupełnij PIN, który zdefiniowałeś w czasie wideoweryfikacji oraz przepisz kod, który dostałeś SMS-em na swój telefon. Następnie zaznacz check-box wskazujący, że Twoim celem jest podpisanie dokumentu i kliknij  "Podpisz".