Przepisy nie przewidują dla ugody zachowania określonej formy. Wyjątek może stanowić ugoda w której przenosimy prawo, dla którego przeniesienia wymagana jest forma kwalifikowana np. prawo własności nieruchomości, kiedy to wymagana jest forma aktu notarialnego. Wtedy jednak w samej ugodzie zawartej w dowolnej formie można zobowiązać stronę do przeniesienia własności w odpowiedniej formie i w odpowiedniej dacie, "obchodząc" to ograniczenie.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti