W przypadku renty ustanowionej za wynagrodzeniem przepisy przewidują formę pisemną dla celów dowodowych. Jeśli jednak wynagrodzeniem jest nieruchomość lub renta ustanowiona ma być bez wynagrodzenia, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti