Przekazanie nieruchomości musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? nie

Wymagana forma zawarcia: forma aktu notarialnego

Rekomendowane usługi:


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti