Co do zasady darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez wymaganej formy aktu notarialnego może być ważna pod warunkiem spełnienia świadczenia przyrzeczonego. Nie dotyczy to jednak darowizny, co do przedmiotu których przepisy wymagają formy szczególnej (np. darowanie nieruchomości, darowanie przedsiębiorstwa).


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti