Dla oświadczenia poręczyciela, przepisy (art. 876 § 2 Kodeksu cywilnego) przewidują formę pisemną pod rygorem nieważności. Samo oświadczenie można wyłączyć jednak z umowy i w formie pisemnej złożyć je "osobno".


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti