Mimo, że Kodeks cywilny nie narzuca żadnej formy szczególnej, to przepisy prawa bankowego wymagaja zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych (art. 52 ust. 1 Prawa bankowego).


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti