Umowa może zostać zawarta przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Forma dokumentowa dla celów dowodowych dotyczy pożyczek powyżej 1000 zł. Dla kwot niższych forma jest dowolna.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma dokumentowa dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti