Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Jest to więc forma przewidziana ad eventum, czyli wywołania określonych skutków prawnych. Dla umów najmu lokalu krótszych niż rok forma umowy jest dowolna.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: inna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti