Umowa dostawy może zostać podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego a w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami również przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego)


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti