Forma czynności prawnej zależy od tego, czego własność zamierzamy przenieść. Przy pomocy Autenti zawrzeć będziemy mogli umowy dla których nie jest wymagana forma szczególna, lub gdy wymaga się formy dokumentowej lub pisemnej.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti