"Umowa przeniesienia własności" to potoczne określenie katalogu umów przenoszących prawo własności (przykładowo umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, o zniesienie współwłasności rzeczy, dożywocia, o zbycie spadku w skład którego wchodzi własność rzeczy). Forma czynności prawnej zależy więc od konkretnego typu umowy i tego czego własność zamierzamy przenieść. Przy pomocy Autenti zawrzeć będziemy mogli umowy dla których nie jest wymagana forma szczególna, lub gdy wymaga się formy dokumentowej lub pisemnej.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti