Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, która przewidziana jest do ważności czynności dla której jest udzielane. Pełnomocnictwo wymaga określonej formy wyłącznie wtedy, gdy do ważności czynności prawnej do której zostało udzielone, wymagana jest forma szczególna.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti