Oferta może zostać przyjęta w dowolnej formie. Jeżeli jednak dla danej umowy przewidziana jest forma szczególna, przyjęcie oferty wiązać się będzie z zawarciem danej umowy jeśli nastąpi w przewidzianej formie. W przeciwnym wypadku będzie stanowiło jedynie zobowiązanie do zawarcia umowy przyżeczonej.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti