W przypadku gdy powodem w sprawie jest pracownik nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron, wówczas forma pisemna nie jest zastrzeżona dla celów dowodowych. Umowa podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego będzie ważna. Jednakże w przypadku gdy umowa zostanie zawarta przy pomocy zwykłych podpisów elektronicznych, agencji zatrudnienia grozi grzywna w wysokości minimum 4.000 złotych (art. 121 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto