W spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadamiać co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Co do samego sposobu zawiadomienia nie przewidziano żadnej szczególnej formy, zmiana wysokości opłat wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. We wspólnotach zmiany opłat jako czynności przekraczające zwykły zarząd podejmowane są w postaci uchwały właścicieli lokali. O treści uchwały właściciele muszą zostać powiadomieni na piśmie tylko w przypadku gdy została ona podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany (dla uzasadnień i doręczania uchwał podejmowanych z udziałem głosów zebranych indywidualnie).


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti