Ordynacja podatkowa nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie przesyłania podatnikom informacji PIT przez płatników, jednakże interpretacje organów skarbowych wskazują na możliwość wysyłki elektronicznej przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti