Dokument może być prowadzony w zwykłej postaci elektronicznej.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti