Dokument może być wydawany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti