Regulamin wchodzi w życie w sposób przyjęty u danego pracodawcy, można zastosować zwykły podpis elektroniczny i ogłoszenie praconikowm przy użyciu platformy Autenti.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti