List może zostać podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti