W przypadku gdy powodem w sprawie jest pracownik nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron, wówczas forma pisemna nie jest zastrzeżona dla celów dowodowych. Umowa może zostać podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jednakże jeżeli umowa o pracę została zawarta przy pomocy zwykłych podpisów elektronicznych, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie - pracodawca powinien złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto