Plik CSV do Autenti musi być przygotowany w odpowiedniej strukturze. Musi zawierać kolumny o odpowiednich nazwach i w odpowiedniej kolejności, a sam plik powinien być rozdzielany średnikami (;)