Tak. Aby dodać własne pola do Książki adresowej przejdź do niej i kliknij Zarządzaj i dodaj nazwę dla nowego pola i kliknij Dodaj.