Tak. Szablonu możesz używać wielokrotnie, za każdym razem podmieniając wartości pól w grupach danych w dokumencie.