Grupy danych to zestaw pól, które zmieniają swoją wartość w treści dokumentu. Zazwyczaj każda grupa oddzielnie opisuje cechy sprzedawcy, klienta czy przedmiotu zamówienia. To czego dotyczy grupa danych zależy od Ciebie i szablonu, który tworzysz.