Tak. Autenti oferuje szablony dokumentów, które umożliwiają tworzenie, uzupełnianie, wysyłanie i podpisywanie dokumentów według zdefiniowanych wzorów. Aby stworzyć nowy szablon: 

  1. Przejdź do sekcji Szablony. 
  2. Wybierz opcję Dodaj nowy szablon.
  3. Dodaj nazwę i treść szablonu pozostawiając puste miejsca w treści na dane, które będą się zmieniać.
  4. Utwórz grupy i pola dla danych.
  5. Przeciągnij utworzone pola do treści dokumentu, tam gdzie powinny się znaleźć.
  6. Kliknij Zapisz jako nowy.

Uwaga! Aby skutecznie zapisać szablon pola z grup danych, muszą się znaleźć w treści. W przeciwnym wypadku grupy danych nie zostaną zapisane w tym szablonie.