Podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Użycie podpisu kwalifikowanego pozwala uzyskać formę elektroniczną, która jest równoważna formie pisemnej. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest forma pisemna można użyć podpisu kwalifikowanego, wówczas dokument jest ważny i wiążący. Dokumenty, które wymagają podpisu kwalifikowanego wskazaliśmy w naszym katalogu dokumentów: https://autenti.com/katalog-dokumentow