W Autenti możesz użyć certyfikatu kwalifikowanego SimplySign do złożenia podpisu.