W Autenti możesz użyć certyfikatu kwalifikowanego SimplySign lub Autenti by InfoCert do złożenia podpisu.