Autenti umożliwia zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych od różnych dostawców kwalifikowanych usług zaufania.