Nie ma możliwości zmiany danych odbiorców po nadaniu dokumentu (w tym numeru telefonu). Nadawca może wycofać dokumentu i nadać go ponownie z właściwym numerem telefonu.