Skontaktuj się z nadawcą i sprawdź czy użył prawidłowego adresu e-mail, lub czy to twoja kolej na złożenie podpisu, jeśli została użyta kolejność podpisywania. W innym wypadku zgłoś się do nas.