Jako nadawca określasz dane jakich odbiorca używa do złożenia podpisu. W Autenti weryfikacja podpisującego może odbyć się na wiele sposobów: 


  • Adresem e-mail - dokument trafia do osoby, która ma dostęp do danej skrzynki e-mail.
  • Adresem e-mail i kodem SMS - dokument trafia na e-mail, ale nie można go podpisać dopóki, nie zostanie podany jednorazowy kod SMS wysłany na wskazany numer telefonu.
  • Podpisem kwalifikowanym, który jednoznacznie wskazuje osobę, która podpisała dokument. Zgodnie z europejskim i polskim prawem podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu. Obecnie możliwe jest wykorzystanie jedynie certyfikatów SimplySign.
  • Wkrótce udostępnimy wideoweryfikację i weryfikację z użyciem logowania do bankowości elektronicznej. 


Z użyciem niektórych z tych metod mogą wiązać się dodatkowe opłaty.