Zaloguj się na swoje konto w Autenti. Rozwiń prawe menu i wybierz “Moje konto”. Z menu po lewej stronie znajdź zakładkę “Ulepsz konto”. Wybierz Plan Pro i kliknij “Wybierz PRO”. Dane do zamówienia zostaną automatycznie pobrane z ustawień konta. Jeśli chcesz, możesz je edytować. Na adres e-mail wskazany na zamówieniu zostanie wysłana faktura proforma. Potwierdź dane klikając przycisk “Zamawiam i płacę”. 

Wejdź na wskazany w formularzu adres e-mail, żeby sprawdzić czy otrzymałeś fakturę proforma. W treści wiadomości znajdziesz dane potrzebne do przelewu oraz dodaną jako załącznik fakturę proforma.